Visiting Artists from China

Professor Qimin Liu with guest artists from China:

Cao Zhanyun  |  Chen Shudong  |  Chen Hongwei  | Liu Jianzhao  |  Lu  Ziran

Meng Meng  | She Jianhong  |  Zhang Huizhen  |  Yi Hongyu

IMG_1539jian zhao静静百合60-70cm-2 copy 孟花季 copy 章起舞-2 copy