Santiago

Year avg gp-gs ab r h 2b 3b hr rbi tb slg% bb hbp so gdp ob% sf sh sb-att po a e fld%
2011.... .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
TOTAL... .000 2-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
 
Year era w-l app gs cg sho sv ip h r er bb so 2b 3b hr bf bavg wp hbp sfa sha bk
2011.... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 .200 0 0 0 0 0
TOTAL... 0.00 0-0 2 0 0 0/0 0 1.1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 .200 0 0 0 0 0